Hulp bij logische puzzel 2 (Fruitzeeslag)

Basis: Alle fruitjes bestaan uit hokjes. Appie Appel en Dolly Druif nemen allebei 2 bij 2 hokjes in beslag. Boelie Banaan is 3 hokjes breed, Polly Peer is 2 hokjes hoog en de gebroeders Kers vullen twee hokjes in de breedte. Burre en Marcel Mandarijn vullen allebei 1 hokje.

De cijfers geven aan hoeveel delen van fruitjes in die rij of kolom liggen. Een kolom met een 4 betekent dus dat er in die kolom 4 delen van fruitjes liggen. In het voorbeeld rechts zie je hoe een kolom van 4 er bijvoorbeeld uit kan zien.

Je kunt de oplossing alleen vinden door dingen te proberen. Gebruik potlood en papier.Om te beginnen: Om erachter te komen waar de fruitstukken liggen, moet je aangeven in welke vakjes niets kan liggen, bijvoorbeeld door middel van een streepje. Als je van een hokje zeker weet dat er wel iets ligt, maar je weet niet welk fruitstuk, kun je daar voorlopig een stipje of een rondje neerzetten. In de rijen en kolommen met een 0 ligt in ieder geval niets. Die rijen en kolommen kun je dus al helemaal vullen met streepjes.Tip: In veel van dit soort puzzels is het handig om te beginnen uit te vinden waar het langwerpige stuk ligt, in dit geval Boelie Banaan.

Omdat de stukjes niet gedraaid mogen worden, zijn er 4 plekken waar Boelie Banaan zou kunnen liggen. Maar twee plekken kun je alvast uitsluiten. Als de banaan in de regel met de rode 3 (zie rechts) zou liggen, zou er op de regel met de 4 niet genoeg ruimte meer zijn voor 4 gevulde hokjes. Hetzelfde geldt voor als Boelie Banaan in de regel met de 4 zou liggen: in de regel met de rode 3 zou dan niet genoeg ruimte meer zijn.

Nu weet je zeker dat Boelie Banaan niet in een van de onderste twee regels kan liggen. Als je op dezelfde manier verder denkt, kun je de plek van Boelie Banaan achterhalen. Vervolgens probeer je uit te vinden waar de andere stukken liggen.

Succes!

Sluit deze pagina om terug te gaan naar de puzzels.